Hållbara Hålrum

Problemet

Den ”fria” luften, i hålrum som inte nyttjas (t ex i byggnader både på land och till sjöss), riskerar
att:
• ersättas av vatten vid hål i skrov på flytetyg
• minska isoleringen, p g a konvektion (luftvandring) inne i hålrummet. D v s onödig
energitillförsel behövs för att rätt temperatur skall erhållas inne i respektive byggnad
• kondenseras (d v s fukt alstras, och därmed rost, korrosion och mögel kan erhållas p g a att
omgivande temperatur varierar mellan kallt och varmt)
OBS! Det är m a o oerhört viktigt att HELA hålrummet fylls med luftkuddarna för att undvika de
negativa effekterna ovan.

Den ”Enkla” Principen

Den ”Enkla” Principen innebär att ersätta den ”fria” luften med Bandformade luftkuddar.
Ett hålrum som FYLLS med luftkuddar kommer att innehålla s k ”inaktiv” luft. Hålrummet blir
därmed ett s k Hållbart Hålrum, med följande effekter:
• extra flytkraft inkl stötdämpning
• fukt-, korrosions-, rost- och mögelhämning
• värme- och ljudisolerande
• ökad isolering
• brandskydd