Bandformade luftkuddar/ACE

Allmänt

”Bandformade luftkuddar/ACE (aircushions for sustainable airspaces)” är en svensk innovation,
som baseras på principen ”inaktiv luft” och dess positiva effekter, enligt:
• ökad flytförmåga (alla former av flytetyg)
• stötdämpande
• fukt-, korrosions-, rost- och mögelhämmande
• värme- och ljudisolerande
• brandskydd
Vi kallar principen ”Hållbara hålrum”, vilket innebär nytta för individen, miljön och samhället.
Exempel på användningsområden:


Ex 1.: Pontoner fyllda med Bandformade luftkuddar har som prov i försvaret beskjutits med
granater. Effekt – stort hål i pontonen och många kuddar förstörda, men ingen brand uppstod och
dessutom hade pontonen flytförmåga kvar (tack vare kuddarna).


Ex 2.: Mikael Frodé (världsmästare i båtracing) undvek bärgnings- och transportkostnader, etc, då
han kolliderade i Roslagsloppet för några år sedan, p.g.a. han använde luftkuddarna som
flytmedel.

Ex 3.: Lidingö Stad och båtklubbar använder luftkuddarna i flytbryggor (betongpontoner som är
luftfyllda) som har varit på väg att sjunka. Den fria luften i bryggorna ersätts med luftkuddarna och
bryggan fortsätter att flyta (d.v.s. varken havs- eller kondensvatten tynger ned bryggan).


Ex 4.: Kravet på CE-certifiering av småbåtar har lett till att flera varvsbyggare använder
luftkuddarna för att bli certifierade

Tekniska data


Fyllnadsgrad; 65-85%, vilket gör att de är anpassningsbara till de flesta utrymmen
Vikt: ca 6 kg/1000 st. luftkuddar (i normalstorlek).
Flytkraft: ca 1 ton /1000 st. luftkuddar (i normalstorlek).
Temperaturresistens: ca 110 0C.

Färger: Transparent (standard), alla möjliga andra färger (svart, etc.), men även fluorescerande
(synas på sjön t.ex.)
Åldring: Materialet har fullgott skydd mot termooxidativ nedbrytning och nedbrytning orsakat
av UV-ljus.
Svetsar mellan kuddar: Minst lika stark som materialet i övrigt.
Täthet: Prov har genomförts före och efter åldring (motsvarar 20 års åldring) – inget läckage
funnet.
K-värde: 0,47 m2K/W.
Brandskydd: I fyllda hålutrymmen erhålles ett visst brandskydd (även om eld uppstår,
slocknar denna p.g.a. av syrebrist).

Godkännanden


Sjöfartsverket; 1990-08-02, ”… uppfylla kraven på flytmedel i Nordisk båtstandard 1990.”
Det Norske Veritas; i henhold til HSC2000 Ch. 2.6.4.
Svensk Byggtjänst; Byggkatalog


Prov


Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 1998-10-15.