Hålrum som inte används (i hus, båtar, flytbryggor etc) bidrar ofta till problem som t.ex. fukt, mögel eller försämrad flytförmåga.

Saving Spaces fyller därför outnyttjade hålrum med inkapslad luft.

Vår lösning bygger på en idé från 1980-talet som nu har vidareutvecklats.

Läs gärna mer om vår produkt här.

Välkomna att kontakta oss vid frågor eller offert-förfrågningar.