InSFS AB/Saving Spaces, vårt uppdrag …

… är att förhindra, förebygga och förminska effekterna av:

  • fartygsolyckor
  • fukt- och mögelproblem
  • bränder
  • stötar/kollisioner
  • oljud