Kalla vintrar medför ibland ”överraskningar” som t.ex. att vattnet fryser i vartenledningsrören! När rör fryser uppstår detta i kalla områden t.ex. krypgrunder. Vad göra? Fyll hela det kalla utrymmet (delen som ändå inte nyttjas) med Bandformade luftkuddar/ACE. Däremot i delar av kalla utrymmen som behöver nyttjas behöver någon form av värmekälla installeras för att kunna hålla temperaturen över 0ºC.

Den 29 september, 2023 var vi inbjudna till att hålla en föreläsning för ett 50-tal studenter på Luleå Tekniska Universitet, LTU, bl a om fukt, mögel, material, Hållbara Hålrum™ och våra Bandformade luftkuddar/ACE.

Mycket inspirerande och trevligt, inte minst eftersom vi fick applåder inför ”öppen ridå” och en hel del frågor vid paus. Några kommentarer efteråt från de ansvariga (för kursen); ”They were really interested in your lecture” och ”Tack för ditt intresse och engagemang.”

Vi var inbjudna av; karin.habermehl-cwirzen.

Den ansvarige för den aktuella lektionen var; magdalena.rajczakowska

… att installera Bandformade luftkuddar/ACE (= vattenavstötande isolering) i outnyttjade hålrum som krypgrunder, vindsutrymmen, hålrum i båtar, etc. Ett sätt att:

  • undvika fukt
  • undvika rost
  • undvika korrosion
  • minska energiåtgång vid uppvärmning
  • skydda mot brand (i hålrum), t ex explosionsartade radhusbränder

… utan driftskostnader!

Eftersom vi bygger isolerings”väggar” m h a Bandformade luftkuddar/ACE (aircushions for sustainable airspaces) och inte har fläktar som (t ex) avfuktar, uteblir driftkostnader.

En effekt av isoleringen är ju även att det åtgår mindre energi för uppvärmning av byggnader (både på land och till sjöss).

Om installationen av ACE görs i krypgrund så skapas ingen ytterligare fukt i utrymmet vilket med fukt- och mögelhämning som följd! Dessutom kommer (se KTH rapport) temperaturen på golvet ovanför att automatiskt höjas, d v s minskad avkylning sker av golvet ovanför krypgrunden, med minskad energiåtgång vid uppvärmningen som följd!

Om installationen av ACE görs i vindsutrymme så minskar kallraset från taket, d v s ökad isolering med fukt- och mögelhämning som följd!

Vad göra (t ex förebygga) innan nästa oväder kommer (jämför effekter/konsekvenser av ovädret Hans, etc)?

Förhindra fukt i krypgrunder, explosionsartade radhusbränder, minska effekter av olyckor till sjöss, etc. genom att skapa Hållbara Hålrum™ (d v s installera Bandformade luftkuddar)!

… åtgärder mot fukt i krypgrunder

För att erhålla rapporten, mailto::savingspaces.se@icloud.com